Bewustwording Privacy

Bewustwording van de regelgeving rondom Privacy is heel belangrijk om hier in de praktijk ook goed uitvoering aan te kunnen geven. Daarom besteden wij daar veel aandacht aan met trainingen en in onze nieuwsbrieven. We verwachten dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van de regelgeving en zich hier ook aan houden. Dit geldt voor medewerkers maar ook voor andere betrokkenen zoals onze samenwerkingspartners.

Awarenesstraining
In februari 2018 hebben alle medewerkers van Groninger Huis in kleine groepen een interactieve training gevolgd voorafgegaan door een e-learning. Dit waren leerzame en leuke sessies, waarin we ook van elkaar konden leren.
In de nieuwsbrieven worden alle medewerkers op de hoogte gehouden van de implementatie van de AVG in de reguliere werkprocessen en worden de verschillende afspraken regelmatig opnieuw onder aandacht gebracht. In juli organiseren we een afsluitende bijeenkomst voor alle medewerkers over wat we allemaal horen te weten met betrekking tot de privacywetgeving.

Niet alleen omdat de wet dat voorschrijft, maar vooral ook omdat we zorgvuldig met de gegevens van onze huurders om willen gaan!

Wat verwachten wij van anderen?

Voor sommige werkzaamheden vragen wij bedrijven deze voor ons uit te voeren, bijvoorbeeld onderhoud, storingen en reparaties. Deze organisaties hebben hiervoor soms adresgegevens van huurders nodig om hun werk uit te kunnen voeren.
Van onze samenwerkingspartners verwachten wij dat ook zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zich houden aan de AVG. Met de ondertekening van een verwerkersovereenkomst verklaren zij dat. De bedrijven die van ons gegevens ontvangen in het kader van onze dienstverlening worden opgenomen in een verwerkingsregister.