Huurverhoging

Elk jaar vindt er per 1 juli een huurverhoging plaats. Daarnaast kan uw huur verhoogd worden, omdat wij bijvoorbeeld uw woning hebben verbeterd.

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar stijgen de prijzen. Daar hebben ook wij mee te maken. Bijvoorbeeld doordat het onderhouden van onze woningen duurder wordt. De jaarlijkse huurverhoging vindt plaats per 1 juli. Wij sturen u hierover een brief voor 1 mei. Voor het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging volgen wij de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden schriftelijk bezwaar maken U kunt hiervoor een formulier downloaden op de site van de Huurcommissie.

Huurverhoging na woningverbetering

De huur kan ook verhoogd worden, nadat wij uw woning hebben verbeterd. Bijvoorbeeld als er dubbel glas is geplaatst. Of als wij een cv-installatie in uw woning hebben geïnstalleerd. Hierdoor krijgt uw woning meer punten, waardoor de huurprijs hoger kan worden. De aangebrachte woningverbetering kan u een voordeel opleveren op uw energienota. Voordat wij uw woning verbeteren en de huur verhogen, maken wij daarover eerst afspraken met u.