Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u een keer vergeet of niet in staat bent om de huur (op tijd) te betalen. Als de huur niet voor de eerste dag van de maand op onze rekening is bijgeschreven spreken wij van een huurachterstand.

Wanneer u uw huur niet op tijd betaalt en geen contact met ons opneemt, loopt u het risico dat we de vordering overdragen aan de deurwaarder. Deze kan dan een ontruimingsvonnis aanvragen. Dit kan extreme financiële en persoonlijke gevolgen hebben. In het uiterste geval kan het niet betalen van uw huur leiden tot huisuitzetting.

Laat het niet zover komen. Niet kunnen rondkomen of het hebben van schulden is een vervelende situatie. Door hulp te zoeken bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Volkskredietbank (VKB) of maatschappelijk werk zet u de eerste stap om uw problemen op te lossen.

Wij helpen u graag bij het leggen van contact met schuldhulpverleningsinstanties.

Meer informatie over het GKB en VKB vindt u op www.degkb.nl en www.vkb.nl.

Betalingsregeling

Heeft u al een huurachterstand, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Groninger Huis. In overleg kunnen we een betalingsregeling treffen en voorkomt u dat u nog verder in de problemen komt.