Huur opzeggen

LET OP! In verband met het coronavirus kan de procedure rondom het opzeggen van een woning anders zijn dan normaal. Als Nederland in lock down gaat dan veranderen ook onze maatregelen. Houdt u alstublieft onze website in de gaten om te lezen wat dit voor u betekent.

Opzegtermijn

Gaat u verhuizen? Geeft u dit dan op tijd door, zodat u niet onnodig met dubbele kosten zit omdat u voor uw oude en nieuwe woning moet betalen. De wettelijke opzegtermijn is één maand. U bent niet gebonden aan een bepaalde dag van de maand om de huur op te zeggen. U kunt bij ons dus iedere dag uw huur opzeggen. 

Hoe kunt u opzegggen

U kunt uw huur op verschillende manieren opzegen:

  1. Dit kan door het opzeggingsformulier uit te printen. Vervolgens stuurt u dit formulier ingevuld en ondertekend op naar: Woonstichting Groninger Huis, Postbus 7 9636 ZG Zuidbroek.
  2. U kunt ook een mail sturen naar info@groningerhuis.nl. Let op: wij verwachten dan wel de informatie die gevraagt wordt zoals op het opzegformulier.

Wij inspecteren uw woning

Na ontvangst van uw huuropzegging krijgt u een schriftelijke bevestiging met daarin een afspraak voor een voor- en eindinspectie. De voorinspectie vindt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de huuropzegging plaats. De eindinspectie vindt meestal plaats op de laatste dag van uw huur.

Tijdens de voorinspectie bekijkt een medewerker van Groninger Huis samen met u de woning en krijgt u advies hoe u de woning kunt achterlaten. Alle afspraken komen in een opnamerapport te staan dat u beiden voor akkoord ondertekent. Dan kunnen er later geen misverstanden over ontstaan. Meer informatie kunt u vinden in de algemene richtlijnen en in de checklist 'oplevering woning'.

Nieuwe huurders komen de woning bekijken

Nieuwe huurders willen vaak eerst de woning bekijken voordat ze hem accepteren. Zij kunnen dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Wij verwachten dat u hieraan uw medewerking verleent. De kijkers kunnen met een brief van Groninger Huis bewijzen dat zij de kandidaat-huurders zijn.

Vul een overnameformulier in met de nieuwe huurder

Misschien heeft u spullen in de woning die u aan de nieuwe huurder ter overname wilt aanbieden. Luxaflex of vloerbedekking bijvoorbeeld. Maak hierover goede afspraken met de nieuwe huurder. En vul deze afspraken in op ons overnameformulier dat u beiden ondertekent. Dat voorkomt vervelende  misverstanden. Het overnameformulier ontvangt u van ons als bijlage bij de bevestigingsbrief.


De eindinspectie vindt plaats en u levert de sleutels in

De eindinspectie vindt meestal plaats op de laatste dag van uw huur. Onze medewerker controleert of u alle afspraken uit het opnamerapport bent nagekomen. En of de woning leeg en schoon is. Als alles in orde is, levert u bij hem of haar de sleutels en het eventuele overnameformulier in.

Huuropzegging bij overlijden

Als de huurder is overleden, mogen de erfgenamen de huurovereenkomst opzeggen. Twijfelt u of u hiertoe gerechtigd bent? Neemt u dan contact op met de notaris die de nalatenschap behandelt. De huuropzegging mag in deze situatie in principe nog twee maanden doorlopen. Wij hebben in dat geval wel een kopie van de overlijdensakte nodig. Ook vragen wij u of u bereid bent als contactpersoon te fungeren en de huuropzegging af te handelen. U bent dan ook aanwezig bij de inspecties en levert uiteindelijk de sleutels bij ons in.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Wij staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u hier.

 

(*) Als de nieuwe huurder dit wil overnemen, mogen deze materialen blijven zitten. Zorg dan voor goed ingevuld en ondertekend overnameformulier.

(**) Als Groninger Huis toestemming heeft gegeven, kunnen deze niet- standaard voorzieningen blijven zitten.