Groninger Huis
Kerkstraat 42b
9636 AC Zuidbroek
Telefoon 0598 - 451 482
E-mail info@groningerhuis.nl
Routebeschrijving

Schade door gesprongen waterleiding?

In een van onze huurwoningen was onlangs sprake van waterschade door een gesprongen waterleiding. Een hele vervelende en ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Wij maken u graag attent op het volgende:

Inboedelverzekering

Bij waterschade aan uw inboedel, veroorzaakt door een gesprongen waterleiding, verzoeken wij u na te gaan of de schade onder dekking valt van de door u afgesloten inboedelverzekering. Indien dit het geval is, adviseren wij u deze schade op uw eigen inboedelverzekering te claimen.

Waarom?

De inboedelverzekering vergoedt in veel gevallen de schade op basis van de nieuwwaarde. Dit is wel  afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Soms wordt alleen de reparatie vergoed, of bij oudere spullen slechts de dagwaarde.
De aansprakelijkheidsverzekering van de woningstichting/veroorzaker daarentegen vergoedt altijd de schade op basis van dagwaarde, wat dus mogelijk een lagere uitkering oplevert. 
Uw inboedelverzekeraar regelt met u de schade en verhaalt de schade eventueel op de woningstichting/veroorzaker.

Geen inboedelverzekering?

In het geval u geen inboedelverzekering heeft, dan claimt Groninger Huis de schade op onze bedrijfsaansprakelijkheidspolis. U krijgt dan dus de dagwaarde van de verloren gegane goederen uitgekeerd.