Sociaal statuut bij sloop en renovatie

Het Sociaal Statuut bij Sloop en Renovatie is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger Huis en bewoners van een wijk of straat die te maken krijgen met sloop of ingrijpende renovatie. Het Sociaal Statuut regelt de rechten en plichten van de betrokken bewoners en Groninger Huis voor, en tijdens de ontwikkeling van de plannen, en na de uitvoering daarvan.

In de notitie Sociaal Statuut bij Sloop en Renovatie leest u meer hierover. Heeft u toch nog vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de afdeling Klant en Markt. De regelgeving in de verhuiskosten vergoeding verandert regelmatig. De vergoeding in 2020 is € 6.253,-.