Een woning betrekken

Een huurwoning betrekken betekent ook dat er een aantal zaken geregeld moeten worden. Hieronder vindt u een aantal tips waar u aan zou kunnen denken.

Gas, elektriciteit en water

Als nieuwe huurder meldt u zich zelf aan bij de diverse nutsbedrijven voor gas, elektriciteit en water. Groninger Huis regelt de aansluiting en zorgt ervoor dat het gas, het water en de elektriciteit functioneren op het moment van sleuteluitgifte. Zodra u de sleutel in ontvangst neemt, nemen wij de meterstand op.  Vanaf deze meterstand gaat u betalen. U mag zelf bepalen van wie u het gas en elektra afneemt. Maak uw keuze zo snel mogelijk, zo voorkomt u dat u wordt afgesloten van levering van gas en elektriciteit. Voor water neemt u contact op met Waterbedrijf Groningen.

Telefoon- en internetaansluiting

Het overzetten van uw telefoon- en internetaansluiting kost tijd. Geef daarom ruim voor uw verhuisdatum opdracht om dit te regelen.

Verhuizing doorgeven

Meld uw verhuizing bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. De inschrijving in het bevolkingsregister is verplicht.

Heeft u recht op huurtoeslag? Huurtoeslag kan pas worden uitgekeerd als u bij de gemeente op het juiste adres staat ingeschreven.

Huurtoeslag

Denkt u in aanmerking te komen voor huurtoeslag? Dan kunt u die aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Bij Belastingdienst/Toeslagen kunt u inloggen met uw DigiD-inlogcode. U doet dit op Mijn toeslagen, uw persoonlijke webpagina voor toeslagen.

Vraagt u uw toeslag liever aan met een papieren formulier? Vraag dit dan aan bij de Belastingtelefoon  Tel. 0800 - 0543 , dit is een gratis nummer. Houd uw burgerservicenummer  bij de hand.

Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening: Kijk op www.toeslagen.nl.

Automatische huurbetaling

U kunt bij ons een machtiging voor automatische incasso  regelen. U hoeft zich dan geen zorgen te maken dat u vergeet de huur te betalen.

Verzekeringen

U hoeft geen glasverzekering af te sluiten. Dat hebben wij al voor u gedaan. In uw huurprijs is daarvoor een bedrag opgenomen. Wel moet u denken aan een inboedelverzekering. Had u die al in uw vorige woning, geef dan niet alleen de adreswijziging door, maar ga ook na of het verzekerde bedrag nog actueel is. Misschien heeft u nieuwe waardevolle spullen gekocht of gaat u die aanschaffen voor uw nieuwe huis.