Inkomensvoorwaarden

Vanaf 1 juli 2015 heeft de overheid strenge inkomensvoorwaarden voor nieuwe woningtoewijzingen opgelegd. Minimaal 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen, waarvan de huur niet meer dan € 752,- per maand bedraagt, moeten wij verhuren aan mensen met een bruto gezinsinkomen dat maximaal € 40.024,- (peil 2021) per jaar bedraagt. 10% mag worden toegewezen aan mensen met een inkomen tussen de € 40.024,- en € 44.655,-. Voor de laatste 10% geldt dat de woonstichting deze mag gebruiken om vrij toe te wijzen met voorrang aan mensen met een verstandelijke of fysieke beperking.

Controle op uw inkomen

Door de strenge eisen vanuit de overheid, zijn wij verplicht om uw inkomen te controleren. Hiervoor hebben wij de inkomensgegevens van u en uw partner nodig. Alleen als uw gezamenlijke inkomen aan de inkomensnorm voldoet, mogen wij de woning aan u toewijzen.

Benodigdheden voor inkomenstoetsing

U heeft de volgende stukken nodig om uw gezinsinkomen aan te tonen:

  • Een inkomensverklaring van de belastingdienst van u en uw eventuele partner (kinderen die meeverhuizen, ook als ze ouder dan 18 zijn, hoeven geen inkomensverklaring in te leveren). Deze kunt u gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800-0543 (houdt uw BSN-nummer bij de hand) of downloaden via www.belastingdienst.nl (u hebt hiervoor een DigiD code nodig).

Een inkomensverklaring, ook als daar op staat 'inkomen niet bekend', hebben wij altijd nodig. Het is mogelijk dat wij u om aanvullende inkomensgegevens vragen, bijvoorbeeld:

  • De door uw werkgever of uitkeringsinstantie verstrekte jaaropgave of indien nodige meerdere jaaropgaven.
  • Uw meest recente loonspecificatie (bij weekloon de 4 meest recente specificaties) of uitkerinsspecificatie.

Let op! Wanneer wij u een woning aanbieden en u niet op tijd een inkomensverklaring inlevert, dan moeten wij de aanbieding helaas weer intrekken.

Spelregels van het inschrijven

Spelregels van het inschrijven
Lees hier onze spelregels