Inkomensvoorwaarden

Vanaf 1 juli 2015 heeft de overheid strenge inkomensvoorwaarden voor nieuwe woningtoewijzingen opgelegd. Minimaal 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen, waarvan de huur niet meer dan € 720,42 per maand bedraagt, moeten wij verhuren aan mensen met een bruto gezinsinkomen dat maximaal € 38.035 (peil 2019) per jaar bedraagt. 10% mag worden toegewezen aan mensen met een inkomen tussen de € 38.035 en € 42.436. Voor de laatste 10% geldt dat de woonstichting deze mag gebruiken om vrij toe te wijzen met voorrang aan mensen met een verstandelijke of fysieke beperking.

Controle op uw inkomen

Door de strenge eisen vanuit de overheid, zijn wij verplicht om uw gezinsinkomen te controleren. Hiervoor hebben wij de inkomensgegevens van u en uw huisgenoten nodig. Alleen als uw gezinsinkomen aan de inkomens norm voldoet, mogen wij de woning aan u toewijzen.

Benodigdheden voor inkomenstoetsing

U heeft de volgende stukken nodig om uw gezinsinkomen aan te tonen:

  • Een inkomensverklaring IBRI (ook wel IB60 genoemd) van alle meerderjarige personen die meeverhuizen (uitgezonderd uw kinderen). Deze kunt u gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800-0543 (houdt uw BSN-nummer bij de hand) of downloaden via www.belastingdienst.nl (u hebt hiervoor een DigiD code nodig).

Als er sprake is van een wezenlijke verandering van het inkomen, waardoor u juist wel of juist niet voor een woning in aanmerking komt, dan dient u gegevens te overhandigen waarin de wijzigingen staan vermeld. Dit kan door middel van:

  • De door uw werkgever of uitkeringsinstantie verstrekte jaaropgave of indien nodige meerdere jaaropgaven.
  • Uw meest recente loonspecificatie (bij weekloon de 4 meest recente specificaties) of uitkerinsspecificatie.
  • Voorlopige/definitieve aanslag inkomensbelasting

De aanvraag van een Inkomensverklaring

U kunt deze formulieren gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800 - 0543, deze zijn een jaar geldig. Het duurt gemiddeld vijf werkdagen voordat u het formulier ontvangt. Downloaden via www.belastingdienst.nl is ook mogelijk.

Let op! Wanneer wij u een woning aanbieden en dit formulier niet op tijd van u ontvangen, dan moeten wij de aanbieding helaas weer intrekken.

Spelregels van het inschrijven

Spelregels van het inschrijven
Lees hier onze spelregels