Groninger Huis
Kerkstraat 42b
9636 AC Zuidbroek
Telefoon 0598 - 451 482
E-mail info@groningerhuis.nl
Routebeschrijving

Passend Toewijzen

Vanaf 1 januari 2016  geldt voor alle sociale huurwoningen in Nederland een regeling die Passend Toewijzen wordt genoemd. 

Wat is passend toewijzen?
Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure huurwoningen terecht komen. Dit betekent dat bij woningtoewijzing uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepalen wat de huur van uw nieuwe woning maximaal mag zijn.

Belangrijk voor u
In het woonruimte-verdeelsysteem kunt u alleen nog reageren op woningen die passen bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat uw huishoudgrootte en verzamelinkomen juist zijn ingevuld. Anders kunt u niet reageren op de voor u beschikbare woningen.

Telt het inkomen van thuiswonende kinderen mee bij passend toewijzen? 
Voor de bepaling van uw gezamenlijk verzamelinkomen telt het inkomen van thuiswonende kinderen niet mee. Thuiswonende kinderen tellen wel mee bij de bepaling van de huishoudgrootte.

Welke huurprijs is passend bij uw inkomen en huishouden?
In het onderstaande schema ziet u voor welke huurprijs u maximaal kunt huren. Dit is afhankelijk van uw inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd.

Uw situatie

 Huishoudinkomen tot

Maximale (kale) huurprijs

Eén persoonshuishouden (vanaf 18 jaar)

€ 23.725,-

€ 633,-

Twee persoonshuishouden (onder AOW leeftijd)

€ 32.200,-

€ 633,-

Twee persoonshuishouden (vanaf AOW leeftijd)

€ 32.075,-

€ 633,-

Drie en meerpersoonshuishouden (onder AOW leeftijd)

€ 32.200,-

€ 678,-

Drie en meerpersoonshuishouden (vanaf AOW leeftijd)

€ 32075,-

€ 678,-

Is uw inkomen hoger ?

Is uw inkomen hoger dan in bovenstaande tabel staat, dan kunt u reageren op alle huurwoningen met een huurprijs tot € 752,-. U maakt de meeste kans op een woning met een huur vanaf € 633,-

Vragen
Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd om extra uitleg vragen.

Inkomensgegevens
Heeft u gereageerd op een woning en krijgt u de woning aangeboden? Dan controleren wij uw huishoudinkomen. Hierover leest u meer op de pagina inkomensgegevens.

Voor meer informatie over de woningwet kijk op www.rijksoverheid.nl van de Rijksoverheid over woningcorporaties.