Verantwoording woningen

Jaarlijks verhuren wij rond de 400 woningen. Om u inzicht te geven in de woningen die de afgelopen periode zijn verhuurd, houden wij onderstaande tabel bij. In deze tabel staan alle toegewezen woningen met uitzondering van een klein deel van onze woningen die op een andere manier is verhuurd. Denkt u hierbij aan sloopurgenten, verhuur aan instanties en statushouders.

In deze tabel ziet u de woningen van Groninger Huis, die de laatste maanden (opnieuw) zijn verhuurd staan. In de eerste kolom ziet u het advertentienummer staan, dit is het unieke nummer van de woningadvertentie die op de website stond. Het adres van deze woning wordt in de tweede kolom getoond. De plaats van de woning vindt u in kolom nummer drie.

De twee meest rechter kolommen hebben betrekking op de geplaatste reacties op de betreffende woning. De kolom ‘Reacties’ laat zien hoeveel personen op de woning hebben gereageerd. De meest rechter kolom ‘Inschrijfdatum’, geeft de inschrijfdatum weer van de persoon aan wie de woning is toegekend. Dit is dus de persoon die op dat moment het langst ingeschreven stond.

Woningen die bestemd zijn voor verkoop, wisselwoning, verhuur aan een instantie of huisvesting van statushouders komen niet voor in deze lijst.

Advertentienummer Adres Plaats Reacties Inschrijfdatum
026001 De Streep 1D, 9944BP NIEUWOLDA 5 2-3-2015
027001 Antoni Verburghwijk 53, 9948PB TERMUNTERZIJL 47 13-11-2019
030003 Frans Halsstraat 6E, 9601HN HOOGEZAND 2 8-12-2020
035003 Vondelsingel 39, 9636BW ZUIDBROEK 102 1-1-1980
036004 Agricultuurstraat 11, 9635BS NOORDBROEK 131 19-7-2019
039007 Gorecht-Oost 75, 9603AD HOOGEZAND 8 17-1-2019
040001 Klapsterweg 23, 9946PG WOLDENDORP 46 9-12-2019
040002 Gorecht-Oost 95, 9603AD HOOGEZAND 6 30-9-2020
040008 Melis Stokelaan 38, 9602BJ HOOGEZAND 71
040012 Burg Venemastraat 116, 9649BE MUNTENDAM 131 22-8-2018
040013 Wethouder Johannesstraat 18, 9649CJ MUNTENDAM 10 6-4-2020
042001 Kleine Venne 9, 9649GK MUNTENDAM 98 19-2-2018
043001 Kastanjelaan 7, 9636CX ZUIDBROEK 134 19-2-2019
043002 Kerkstraat 7C, 9601AA HOOGEZAND 3 23-10-2020
043004 Tonnistil 45, 9945RZ WAGENBORGEN 75 13-10-2019
043005 G. Boelmanweg 49, 9945RG WAGENBORGEN 91 7-5-2019
044003 Bovenweg 21, 9649CA MUNTENDAM 137 28-3-2018
044004 Burgemeester Nautastraat 15, 9649BS MUNTENDAM 99 28-6-2018
044005 Atlantakade 3, 9603CJ HOOGEZAND 242 1-1-2000
044006 Kerkstraat 108, 9603AL HOOGEZAND 213 1-5-2009
045002 Hoofdstraat 71, 9601EB HOOGEZAND 111 28-3-2019
047009 Domela Nieuwenhuisweg 11, 9649AJ MUNTENDAM 40 20-1-2020
047014 Rembrandtlaan 118, 9601XD HOOGEZAND 2 18-7-2019
048012 Wethouder Johannesstraat 10, 9649CJ MUNTENDAM 29 31-7-2019
049007 Pieter IJbemastraat 14, 9901GP APPINGEDAM 100 3-3-2018
050003 Pieter IJbemastraat 40, 9901GP APPINGEDAM 139 25-4-2018