Over Ons

Groninger Huis is een plattelandscorporatie met bezit in Noord- en Noordoost Groningen. Wij verhuren ruim 4300 woningen in de gemeenten Eemsdelta , Midden-Groningen en Oldambt. Als kleine corporatie, maar wel met een uitgestrekt werkgebied, is Groninger Huis ambitieus, gedreven en innovatief.

Dat is zichtbaar in onze projecten op het gebied van duurzaamheid en dorpsvernieuwing.
Hierbij zoeken wij proactief de samenwerking met andere partijen en mobiliseren én bundelen wij onze krachten. We stellen hoge eisen aan onszelf, maar verwachten dat ook van onze stakeholders en partners en dagen hen uit om hetzelfde te doen. Voor ons staat daarbij voorop dat we onze kerntaken kunnen blijven waarmaken, kunnen blijven bijdragen aan een goed en betaalbaar woon- en leefklimaat en met name onze huurders kunnen blijven bedienen.

Voor onszelf, maar zeker ook voor onze huurders, partners en stakeholders moet duidelijk en herkenbaar zijn wie Groninger Huis is, waar zij voor staat en hoe zij opereert. We laten ons daarbij leiden door een aantal kernwaarden die een afspiegeling vormen van onze identiteit en ons profiel, te weten:

  • herkenbaar, laagdrempelig en (klant)gedreven
  • samenlevingsgericht en proactief
  • samenwerkingsgericht
  • effectief, efficiënt en innovatief

Meer lezen over onze organisatie? Leest u dan ook de andere pagina's van Over Ons...