Begroting 2019 'In één oogopslag'

Groninger Huis zet in op het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief goed, duurzaam en veilig en betaalbaar woningaanbod. Wij houden daarbij nadrukkelijk rekening met ontwikkelingen in de markt en met de wensen en mogelijkheden van onze huurders. Goede communicatie is daarbij essentieel. Wij houden u graag op de hoogte van onze plannen. Op deze infographic ziet u een weergave over 2019.