Als u niet tevreden bent

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Groninger Huis wil graag tevreden huurders. Daar is ons beleid ook op gericht. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat wij een probleem niet goed hebben opgelost, of u bent het niet eens met onze beslissing. U kunt met uw vragen en opmerkingen allereerst terecht bij medewerkers van Groninger Huis. Zij zullen er alles aan doen om het probleem alsnog op te lossen.

Hoe kunt u een klacht melden?

Mocht u toch een klacht willen melden, dan vragen wij u deze klacht altijd schriftelijk te melden. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken. U kunt ons ook een mail of brief sturen en gebruik maken van het Klantenportaal.
Ons adres:
Woonstichting Groninger Huis
Antwoordnummer 1 ( postzegel is niet nodig )
9600 VB  HOOGEZAND
Binnen twee werkdagen ontvangt u dan een ontvangstbevestiging waarin ook de verdere afhandeling van uw klacht staat omschreven.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Uiterlijk drie werkdagen later nemen wij contact met u op. We bespreken dan met u hoe we de klacht kunnen oplossen. Als dat kan, doen we dat meteen. Als dat niet kan, maken we afspraken met u over het vervolg. Binnen 5 werkdagen ontvangt u dan een brief waarin die afspraken zijn vastgelegd. Daarna houden wij u op de hoogte  van het verloop.

Als de klacht is opgelost

Zodra de klacht is verholpen, ontvangt u een brief met een formulier. Op dat formulier kunt u aankruisen of de klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Het formulier ontvangen wij graag van u terug. Dan kunnen er later geen misverstanden over ontstaan.

Als u nog niet tevreden bent

Wij hopen uiteraard dat uw klacht dan is afgehandeld. Als u niet tevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur-bestuurder van Groninger Huis. Binnen veertien dagen ontvangt u daarop een schriftelijke reactie. Vrijwel altijd leidt dat alsnog tot oplossing van het probleem.

Als u er echt niet uitkomt met Groninger Huis, is er sprake van een geschil. U krijgt dan het advies om uw klacht voor te leggen aan de externe onafhankelijke geschillencommissie.

Meer informatie

In onze brochure  “Een klacht?  Daar komen we samen vast wel uit…”  leest u meer over de afhandeling van klachten.