Beleidsplan 2014-2017

Onder het motto "Krachten blijven bundelen" wil Groninger Huis de komende jaren samen met bewoners, partners en belanghouders de effecten van de bevolkingskrimp aanpakken.

We willen samen werken aan een passend en kwalitatief goed woningaanbod en aan vitale en leefbare dorpen. Dat moet ertoe bijdragen dat we het wonen daar zo aantrekkelijk mogelijk maken en houden, waardoor we bewoners kunnen verleiden om in de dorpen te blijven wonen en mogelijk anderen van buiten kunnen aantrekken.

We zien ons rol en bijdrage in een breed perspectief, maar de zorg voor bewoners, die om uiteenlopende redenen op ons woningaanbod zijn aangewezen, komt voor ons daarin op de eerste plaats. Hoe wij dit precies uitvoeren, staat in ons beleidsplan.

Addendum Beleidsplan
Nieuwe ontwikkelingen na 2015, zoals bijv. de uitbreiding van ons woningbezit in de gemeente H/S en de aardbevingsproblematiek en de verdergaande digitalisering van onze dienstverlening maken het noodzakelijk om een aanvulling op te nemen in ons beleidsplan. De looptijd van het beleidsplan is verlengd t/m 2018.