Benchmark

Benchmarken gaat over meten, vergelijken en verbeteren. Een branche die transparant is in zijn prestaties, toont zich aanspreekbaar en betrouwbaar. Aedes ontwikkelt daarom met corporaties de Aedes-benchmark. Deze sluit nauw aan bij het Corporatie Benchmark Centrum (CBC).

Aedes-CiP

De Aedes-CiP geeft inzicht in volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle individuele woningcorporaties. De Aedes-CiP is gebaseerd op de gegevens die de corporaties over het afgelopen boekjaar bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting hebben aangeleverd.

Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark geeft inzicht in de prestaties van corporaties op twee onderdelen. Met de benchmarkrapportage geeft Aedes de buitenwereld inzicht in de branchebrede prestaties. Daarnaast zijn benchmarkposities en data per corporatie beschikbaar van corporaties die daar toestemming voor geven.

CBC

De online benchmarktool van het CBC toont corporaties op overzichtelijke wijze de prestaties van hun corporatie. De zeven prestatievelden zijn gevuld met cijfers van het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting), KWH (keurmerk huurdersoordelen), Shaere (energieprestaties) en FLOW (arbeidsmarkt). Binnen de tool zijn ze makkelijk te vergelijken, wat corporaties inzicht biedt in sterktes en ontwikkelpunten. De online benchmarktool is ontwikkeld door Aedes en KWH. Ook de meest recente cijfers van CiP en Aedes-benchmark zijn toegevoegd.

KWH (keurmerk huurdersoordeel)

Groninger Huis hecht bijzonder veel waarde aan het oordeel van haar huurders over haar dienstverlening. Al vijf jaar lang wordt dit onderzocht door het onafhankelijke Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).  We zijn er trots op dat we dit kwaliteitscertificaat al zolang mogen voeren.
De eindscores van de afgelopen jaren:

2012     7,7
2013     7,6
2014     7,8
2015     7,6
2016     7,9