Governance Code

Groninger Huis hanteert overeenkomstig de Aedescode de Governancecode Woningcorporaties. Deze geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen.

In de Governancecode Woningcorporaties 2015 zijn de normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, eerlijkheid, betrouwbaarheid en interne beheersing vastgelegd. 

Toezicht op woningcorporaties

Vanuit het ministerie voor Wonen en Rijksdienst is het formele interne en externe toezicht voor woningcorporaties geregeld. Daarnaast spelen andere partijen een rol in het interne toezicht, maar deze zijn geen formele toezichthouders.