Hoe is het Interne toezicht geregeld?

Vanuit het ministerie voor Wonen en Rijksdienst is het formele interne en externe toezicht voor woningcorporaties geregeld. Daarnaast spelen andere partijen een rol in het interne toezicht, maar deze zijn geen formele toezichthouders. 

Intern toezicht - formeel

Het formele interne toezicht van corporaties ligt bij de Raad van Commissarissen (rvc). Daarom noemen we de rvc ook wel de interne toezichthouders. De rvc houdt toezicht op het handelen van de directeur bestuurder en daarmee ook op de algemene bedrijfsvoering van Groninger Huis. De Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) ondersteunt toezichthouders om het interne toezicht te professionaliseren. Een voorbeeld hiervan is het advies om een toezicht- en toezichtskader te maken voor toezichthouders. Groninger Huis heeft dit digitale handboek in 2014 gemaakt voor de rvc waarin alle beleidsstukken en de reglementen e.d. zijn opgenomen.

Zelfevaluatie
Ieder jaar voert de RvC een zelfevaluatie uit waarvan verslag wordt gemaakt. Voorafgaand aan de zelfevaluatie voert de voorzitter van de RvC individuele gesprekken met iedere commissaris. Een samenvatting van dit verslag publiceren wij op onze website.
 

Intern toezicht – informeel

Het interne toezicht ligt informeel ook bij andere partijen, zoals Aedes, de VTW, en de Stichting Visitatie Woningcorporaties.