Klokkenluider regeling

Woonstichting Groninger Huis vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een goede en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang en besteed Groninger Huis ten minste een keer per jaar aandacht aan deze regeling in de werkoverleggen.

De klokkenluiderregeling maakt het mogelijk dat iedere medewerk(st)er (ernstige) misstanden kan melden. Alle meldingen worden serieus en volgens een bepaalde procedure behandeld.


De medewerk(st)er die 'aan de bel trekt' (de klokkenluider) zal niet persoonlijk negatieve gevolgen van zijn melding ondervinden.