Maatschappelijke Visitatie

Alle leden van de brancheorganisatie Aedes, Vereniging van Woningcorporaties in Nederland, zijn verplicht eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Met een maatschappelijke visitatie legt de woningcorporatie verantwoording af aan haar omgeving. De visitatie geeft u als huurder een objectief inzicht in de maatschappelijke prestaties van Groninger Huis en hoe wij onze prestaties in de toekomst nog verder kunnen verbeteren. Visitatie is overigens geen toezichtsinstrument.

Groninger Huis heeft in 2016 een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren door het bureau Ecorys en heeft haar prestaties ten opzichte van 2012 verder verbeterd. Met name hebben wij een zeer positieve beoordeling ontvangen van onze stakeholders ten aanzien van samenwerking en is op het gebied van Governance aanzienlijk hoger gescoord. Daar zijn we natuurlijk trots op. De maatschappelijke visitatie beoordeelt de corporatie op een aantal perspectieven en de score per onderdeel is als volgt:

Cijferlijst 2016

- Presteren naar Ambities (7,5)
- Presteren naar Belanghebbenden (8,2)
- Presteren naar Vermogen (7,0)
- Presteren t.a.v. Governance (7,2)

U, als huurder van Groninger Huis, bent ook bij de maatschappelijke visitatie betrokken geweest. Een afvaardiging van onze huurders heeft haar mening gegeven over de dienstverlening van Groninger Huis over o.a. de kwaliteit van de woningen en de kwaliteit van wijken en buurten. Groninger Huis is beloond met een dikke 8 door haar belanghebbenden.

U kunt het volledige rapport hier lezen. De bestuurlijke reactie is in het rapport opgenomen als bijlage 2.