Jaarverslag 2018

"Nieuw beleid voor de toekomst" is de titel van het jaarverslag van 2018.

Na de afronding van de fusie met Steelande wonen is de focus in 2018 geheel op de toekomst komen te liggen. De evaluatie van de fusie was een positief resultaat en het fundament van de organisatie is daarmee steviger geworden. Het liet ook zien dat een ingewikkeld traject met een splitsing en een fusie goed kan uitwerken als vooraf de doelen helder zijn geformuleerd en er een goed uitvoeringsplan is gemaakt.

Om input voor ons nieuwe beleidsplan te krijgen, hebben we in het voorjaar van 2018 niet alleen een aantal sessies met onze eigen medewerkers gedaan, maar ook hebben we onze huurders en stakeholders bevraagd. Uit al deze bijeenkomsten hebben we veel waardevolle informatie opgehaald die zijn weerslag in het nieuwe beleidsplan heeft gevonden.

Ons beleidsplan voor de periode 2019-2021 heet Duurzaam effectief. Hiermee is onmiddellijk één van de pijlers voor de komende periode duidelijk. Groninger Huis hecht veel waarde aan duurzaamheid. Vanwege het grote belang voor de toekomst willen we niet volgend zijn maar vooroplopen met onze ambities, zowel qua tijd als met de toepassing van innovatieve concepten.

Daarnaast hebben we in 2018 verdere stappen gemaakt met ons strategisch voorraadbeleid. De meest recente woningmarktonderzoeken zijn als input gebruikt. Ook hebben wij in een sessie met big data nog nader ingezoomd op bepaalde onderwerpen. Inmiddels hebben wij veel gegevens vastgelegd en in 2019 zal het SVB definitief vorm krijgen.

In deze infographic is 2018 in beeld gebracht.