Meldingsformulier datalekken

In geval persoonsgegevens die door Groninger Huis zijn vastgelegd ten onrechte worden gedeeld met onbevoegden, dan is er mogelijk sprake van een datalek. U dient hiervan binnen 24 uur melding te maken bij de FG van Groninger Huis via het meldingsformulier datalekken.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons protocol datalekken.