Nieuwsbrieven Groninger Huis en AVG

Groninger Huis verstuurt op verzoek en na uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager nieuwsbrieven aan huurders en/of woningzoekenden over het woningaanbod. De ontvanger geeft via de eigen inloggegevens aan of hij/zij de nieuwsbrief wil ontvangen.