Conferentie Nieuwolda

Duurzaam en energiezuinig Oost Groningen

Met deze conferentie zetten de initiatiefnemers weer nieuwe stappen voor een duurzaam en energiezuinig Oost Groningen. De ochtend maakte duidelijk dat het een gedragen onderwerp is, waar nog uitgebreid verder over gesproken gaat worden. Op naar Nieuwolda als meest energiezuinige dorp van Nederland!

Het begon in 2013 als een spontaan initiatief van Woonstichting Groninger Huis, gemeente Oldambt en Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda. Twee jaar later zijn er zoveel mooie stappen genomen dat de initiatiefnemers op vrijdag 28 augustus een conferentie organiseerden om met elkaar te spreken over de stand van zaken, de toekomst, de ervaringen, dilema’s en de leermomenten.

Investeren in kennis

“We investeerden in het begin veel in bewustwording en kennis van de bewoners van Nieuwolda.”  vertelt directeur-bestuurder Hilde van Ree van Groninger Huis. “We kozen hier heel bewust voor omdat bewoners alleen met de juiste kennis zelf de beste keuzes kunnen maken. Twee jaar later kunnen we stellen dat de eerste mooie initiatieven een feit zijn. Daar zijn we trots op.” 

Mooie initiatieven

Groninger Huis investeert zelf ook fors in Nieuwolda. In de Bomenbuurt sloopt de woonstichting 16 van de 42 huurwoningen. De woningen die blijven staan worden energieneutraal gerenoveerd tot 0-op-de-meter-woningen. Verpleegcentrum ’t Hamrik is voorzien van maar liefst 400 zonnepanelen waardoor het pand nagenoeg energieneutraal is. Ook verduurzaamden al twintig woningeigenaren hun woning. Er zouden nog veel meer eigenaren  hun woning willen verduurzamen, maar zij wachten op duurzaamheidsgelden van de NAM. De gemeente Oldambt draagt ook haar steentje bij door de lampen van de straatverlichting te vervangen voor ledlampen.

Proef wonen

Na de zomer vakantie start de bouw van twee energieleverende woningen gecombineerd met thuistechnologie. Voor een periode van twee jaar wordt een modelwoning ingericht. Geïnteresseerden kunnen hier straks proef wonen en zelf ervaren dat je met simpele techniek langer comfortabel zelfstandig en veilig thuis kunt blijven wonen.

Conferentie – delen van ervaringen en kennis

“Energiezuinigheid is een thema dat ons allemaal bezighoudt, we vinden het belangrijk onze ervaringen te delen. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat juist multidisciplinaire samenwerking bijdraagt aan succes,” vertelt Hilde van Ree. “Alle reden om een conferentie te organiseren voor onze partners.“ Meer dan honderd medewerkers van gemeenten, corporaties, provincie, aannemers, scholen, duurzaamheidsspecialisten en bewoners waren uitgenodigd. De opkomst in Nieuwolda was dan ook groot, zelfs mensen die niet een uitnodiging ontvingen waren enthousiast en aanwezig. Ricky van den Aker, wethouder milieu, recreatie en buitengebieden van de gemeente Oldambt opende de conferentie. Daarna kwamen de verschillende deelnemende partijen en specialisten aan het woord. Wethouder Van den Aker sloot op geheel eigen wijze in dichterlijke vorm de conferentie af.