Groninger Huis compenseert de huurverhoging voor al haar huurders

Zuidbroek -Woonstichting Groninger Huis brengt vanaf 1 juli de kosten voor serviceonderhoud, ontstoppingswerkzaamheden en glasbreuk niet meer in rekening bij haar huurders. Zo compenseert Groninger Huis al haar huurders voor de  huurverhoging. De huren van Groninger Huis behoren bij de laagste in de regio.

Gratis diensten voor alle huurders

De huurverhoging die ingaat op 1 juli is, afhankelijk van het gezinsinkomen, vastgesteld op 2,5 tot 5 procent. Dit is inclusief 1 procent inflatie. Huurders die gebruik maken van het serviceonderhoud, ontstoppings- en glasfonds, betalen daar nu nog € 7,20 per maand voor. Met ingang van 1 juli bespaart een huurder bij een huurprijs van 500 euro bijna 1,5 procent dankzij de gratis diensten. Voor de laagste inkomensgroepen komt de huurverhoging straks per saldo dus uit op circa 1 procent. De betreffende diensten worden vanaf nu altijd gratis aangeboden. Het gaat dus echt om structurele korting.

Jongerenwoningen met toegankelijke huur

Groninger Huis  wil ook goed toegankelijk blijven voor jongeren. Daarom wees de corporatie een aantal jongerenwoningen aan. Van deze woningen houdt Groninger Huis de huurprijs zodanig laag dat deze woningen toegankelijk blijven voor jongeren die zijn aangewezen op huurtoeslag.

Met verduurzaming bijdragen aan woonlasten

Groninger Huis besteedt ook veel aandacht aan de verduurzaming van haar woningen. "We kijken niet alleen naar de huur, maar naar de totale woonlasten. Het energiezuinig maken van onze woningen komt daarom direct ten goede aan onze huurders. Ze krijgen meer wooncomfort, maar door een lagere energierekening ook minder woonlasten. Zo dragen we bij aan het betaalbaar houden van wonen.", vertelt directeur Hilde van Ree. “Bovendien behoren onze huren nog steeds tot de laagste in de regio.”