Jaarverslag 2019

"Duurzaam effectief!" is de titel van het jaarverslag van 2019.

Groninger Huis heeft zich in 2019 vanuit de inmiddels solide basis die zich na de fusie met Steelande wonen heeft gevormd, op een goede manier verder ontwikkeld. Vanaf 2019 is het beleidsplan 2019-2021 Duurzaam effectief! ingegaan en de benoemde activiteiten in het beleidsplan zijn voortvarend opgepakt.

Extern heeft de aardbevingsproblematiek, waarmee we in Groningen worden geconfronteerd, nog steeds de volle aandacht. Deze problematiek heeft een ingrijpend effect op het maatschappelijk leven en de sociaaleconomische situatie in onze provincie.

In 2019 hebben we onze innovatieve kant verder ontwikkeld. We zijn als eerste corporatie in Groningen concreet bezig met tiny houses. Om inspiratie op te doen voor toekomstige projecten hebben we ons laten informeren over social design als vorm van bewonersparticipatie. Ook de aanstelling van een Kwartiermaker Bijzondere Ontwikkelingen past hierin.

Onze inzet was en is nog steeds het leveren van structurele en constructieve bijdragen aan het behoud en het versterken van een passend en kwalitatief goed woningaanbod voor onze klanten en aan vitale en leefbare dorpen in ons werkgebied.

We zijn daarvoor ook  in 2019 op diverse terreinen het overleg en de samenwerking met onze partners aangegaan om de inspanningen op het terrein van wonen en leefbaarheid te bundelen en daaruit het optimale resultaat te halen. Hierbij spelen duurzaamheid en innovatie onverminderd een grote rol.

In deze infographic is 2019 in beeld gebracht.