Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat,  zoals ook is bepaald in onze statuten, uit vijf leden. 

Commissarissen van Groninger Huis passen in het algemene functieprofiel, zoals dat in 2018 opnieuw is vastgesteld.

Individuele commissarissen beschikken daarnaast over kennis en ervaring op het gebied van verschillende thema’s zoals governance, financiën, volkshuisvesting, maatschappelijke vraagstukken en/of juridische zaken. De omschrijving hiervan staat in het deskundigheidsprofiel.

Twee commissarissen worden vanuit een bindende voordracht door onze huurders benoemd.