Reglementen

Groninger Huis heeft een Reglement Raad van Commissarissen dat de werkwijze en samenstelling regelt.

De RvC is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. Zij hebben ook geen nevenfuncties die tegenstrijdige belangen kunnen opleveren. Deze gegevens zijn opgenomen in het rooster van aftreden.


De RvC heeft een Financiële Commissie en een Remuneratie Commissie ingesteld. Voor beide commissies is een reglement opgesteld. Beide commissies vergaderen twee keer per kalenderjaar en brengen verslag uit aan de raad.