Rooster van aftreden

In het rooster van aftreden worden naast de aftreeddatum ook de beroepsgegevens en de nevenfuncties vermeld.

Rooster van Aftreden

In het rooster van aftreden staan ook de beroeps- en nevenfuncties van de commissarissen vermeld.

De heer R. Folkersma, voorzitter
Benoemd per 1 oktober 2011, aftredend per 1 juli 2019
De heer Folkersma is in 2019 niet hernoembaar.
Beroep: Strategisch adviseur Gemeente Emmen, directeur eigenaar BIS advisering
Nevenfuncties:  voorzitter Stichting Immanuel en diverse kerkelijke functies.

Mevrouw O. Hartman, vicevoorzitter
Benoemd per 1 maart 2016, aftredend per 1 maart 2020
Mevrouw Hartman is in 2020 hernoembaar voor een tweede termijn
Beroep: Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties: lid RvT Mee Groningen, lid RvT Aletta Jacobs College

De heer A. Laning
Benoemd per 1 oktober 2011, aftredend per 1 juli 2019
De heer Laning is in 2019 niet hernoembaar
Beroep:  CFO/COO TKP Investments
Nevenfuncties: voorzitter Commissie verslaggeving en uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie, docent Nyenrode Business Universiteit en Stichting Pensioenopleidingen.

Er zijn momenteel 2 vacatures.