Rooster van aftreden

In het rooster van aftreden worden naast de aftreeddatum ook de beroepsgegevens en de nevenfuncties van de commissarissen vermeld.

Rooster van aftreden

Mevrouw R. Pot

Benoemd per 18 april 2019, aftredend per 18 april 2023 en herbenoembaar
Beroep: geen
Nevenfuncties: voorzitter District Noord Humanitas, voorzitter Stichting Struikelstenen Appingedam, lid van Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen, voorzitter museum Wierdenland Ezinge

Mevrouw O. Hartman, vicevoorzitter

Benoemd per 1 maart 2016, aftredend per 1 maart 2020 en herbenoembaar
Beroep: eigenaar Stal Bolheid en dorpencontact project Werken aan dorpen
Nevenfuncties: lid bestuur Borg Rusthoven Wirdum

De heer M. Cnossen

Benoemd per 14 november 2018, aftredend per 14 november 2022 en herbenoembaar
Beroep:  directeur-bestuurder Merk Fryslân
Nevenfuncties: geen

De heer H. van Voorn

Benoemd per 4 september 2019, aftredend per 4 september 2023 en herbenoembaar
Beroep:  geen
Nevenfuncties: ondersteuner kerngroep tentamens Auditing & Assurance van het Koninklijk N.I.V.R.A.-Nyenrode. freelancemedewerker aan het blad Draf & Rensport, begeleider teams van de Hanzehogeschool bij jaarlijkse deelname aan het landelijke project Jong Ondernemen, lid van de Raad van Toezicht van het Aletta Jacobscollege te Hoogezand, penningmeester van de Stichting Lead Conductors, medewerker aan de website “Sport in Stad”

De heer D. Gerds

Benoemd per 4 september 2019, aftredend per 4 september 2023 en herbenoembaar
Beroep:  docent Built Environment aan de Hanzehogeschool te Groningen
Nevenfuncties: co-member Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, taakveldleider kinder- en jeugdwerk Baptistengemeente Hoogezand