Samenstelling

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Op dit moment zijn er 2 vacatures.

R. Folkersma, voorzitter
O. Hartman, vicevoorzitter

A. Laning

M. Cnossen

R. Pot

 

Twee commissarissen zijn vanuit een bindende voordracht door onze huurders benoemd: mevrouw Hartman en mevrouw Pot.

Commissarissen passen binnen de profielschets zoals wij deze hebben vastgesteld.

Bij het vervullen van vacatures binnen de RvC wordt gezocht naar specifieke deskundigheid op de terreinen volkshuisvesting, vastgoed, financiën en organisatievraagstukken. De omschrijving hiervan staat vermeld in het deskundigheidsprofiel. Deze wordt bij elke vacature door de RvC geactualiseerd.

De financiële - en remuneratiecommissie bestaat uit twee commissarissen. Beide commissies vergaderen twee keer per jaar. De financiële commissie brengt o.a. advies uit aan de RvC over de begroting en de jaarrekening. De remuneratiecommissie maakt ieder jaar het remuneratieverslag.