Sponsorbeleid

Op 1 juli is de nieuwe woningwet in werking getreden. Dit brengt nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Dit heeft onder andere tot gevolg dat corporaties geen evenementen e.d. meer mogen sponsoren. 

Groninger Huis vindt het op peil houden van leefbaarheid op het platteland belangrijk en wij zien het dan ook als onze taak om hier, samen met andere sociale partners, een bijdrage aan te leveren. Tot 1 juli 2015 gaven wij hier ondermeer invulling aan met bijvoorbeeld het sponsoren van lokale activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in ons werkgebied.

Wij beraden ons op mogelijkheden hoe wij ook na 1 juli huurdersinitiatieven kunnen blijven ondersteunen.