Protocol Datalekken

Groninger Huis legt persoonsgegevens van woningzoekenden, huurders en medewerkers vast in het kader van haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Deze persoonsgegevens worden soms ook gedeeld met verwerkers die bepaalde diensten in opdracht van Groninger Huis uitvoeren. Wij gaan zorgvuldig om met het vastleggen en de beveiliging van deze persoonsgegevens. Dit verwachten wij ook van onze verwerkers. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat waardoor er sprake kan zijn van een datalek. Dit protocol beschrijft de werkwijze in geval er sprake is van een (mogelijk) datalek.