9 zekerheden voor huurders in het aardbevingsgebied

Samenwerking tussen Kr8 corporaties

Geplaatst op: 19 november 2019

Dit document betreft een negental zekerheden die de zogenoemde Kr8 corporaties: Acantus, Lefier, de Delthe, Marenland, Wierden & Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg en Groninger Huis aan huurders in het aardbevingsgebied willen bieden bij sloop en nieuwbouw door de aardbevingsproblematiek in het aardbevingsgebied. De 9 zekerheden zijn door het Huurdersplatform Aardbevingsgebied (HPAG) en de Huurders Advies Groep Groninger Huis (HAG) goedgekeurd. 

Klik op 'Dit document' of hier om het document te openen.