Servicekosten

Hieronder staan de veelgestelde vragen over servicekosten. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Servicekosten

Ik heb een afrekening van mijn serivcekosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Neem hiervoor contact op met de afdeling Klant en Markt via 0598-451482 keuze 2. Of stuur een e-mail naar info@groningerhuis.nl.

Wat valt er precies onder servicekosten?

Sommige huurwoningen bevatten één van de volgende servicekosten:

  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Huismeesterkosten;
  • Kosten voor dienst- en recreatieruimten;
  • Kosten voor energie (bijvoorbeeld water, gas en stroom).

Ontvang ik jaarlijks een afrekening voor servicekosten?

U ontvangt een jaarlijkse afrekening voor de servicekosten.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

Als u de afrekening hebt ontvangen, wordt het terug te ontvangen bedrag zo snel mogelijk aan u overgemaakt.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten van leegstaande woningen betalen wij.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Neem hiervoor contact op met de afdeling Financiën via 0598-451482 keuze 4. Of stuur een e-mail naar info@groningerhuis.nl.

Kunnen jullie de servicekosten verhogen?

Ja, dat kan 1 keer per jaar als blijkt dat de kosten hoger zijn dan de inkomsten. De servicekosten kunnen ook verlaagd worden als blijkt dat de kosten lager zijn dan de inkomsten.

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u de woning heeft gehuurd (deze periode kan dus afwijken van de periode dat u er daadwerkelijk heeft gewoond).

Let op: nadat u verhuisd bent kunt u dus nog een afrekening krijgen. Of u krijgt iets terug of u moet nog iets bijbetalen. Als wij u iets terug moeten betalen, hebben wij uw juiste bankrekeningnummer nodig.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten tegelijk met alle andere huurders. U betaalt namelijk een aandeel in de totale kosten. Deze kosten worden na afloop van de afrekenperiode bepaalt. Het is daarom belangrijk om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens en uw juiste bankrekeningnummer aan Groninger Huis door te geven.

Hoe betaal ik de servicekosten?

De servicekosten zitten bij de huur in die u maandelijks aan ons betaald. De huur die u aan ons betaald (ook wel bruto huur genoemd) bestaat uit de netto huur plus de servicekosten. 

Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te aanvaarden?

Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van Groninger Huis tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd, dan bent u - ook al bent u niet akkoord gegaan met die wijziging - daaraan gebonden.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Op een aantal servicekosten kunt u huurtoeslag krijgen. Dit zijn één of meer van de volgende servicekosten:

  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Huismeesterkosten;
  • Kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Per kostenpost mag niet meer opgegeven worden dan €12,-. U kunt dus maximaal €48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Wij ontvangen van onze leveranciers een keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Wij maken in alle gevallen de uitbetaling over op het rekeningnummer waarvan de huur wordt betaald.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar betalen?

Nee, de afrekenperiode ziet u op de jaarlijkse afrekening. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

Ik heb een aantal maanden niet in mijn woning gewoond. Moet ik over deze periode wel servicekosten betalen?

Ja, u moet wel servicekosten betalen. U bent met Groninger Huis een huurcontract aangegaan waarin ook de servicekosten zijn vermeld. Deze servicekosten worden gemaakt door Groninger Huis. U bent dus verplicht uw deel van de totale servicekosten te betalen.