Servicekosten

Hieronder staan de veelgestelde vragen over servicekosten. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsboven, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Servicekosten

Welke kosten vallen onder servicekosten?

Algemeen

Bij sommige huurwoningen worden (één van) de volgende servicekosten in rekening gebracht:

  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Huismeesterkosten;
  • Kosten voor dienst- en recreatieruimten;
  • Kosten voor energie (bijvoorbeeld water, gas en stroom).

Ontvang ik jaarlijks een afrekening voor de servicekosten?

Algemeen

U krijgt elk jaar een afrekening van de servicekosten. We sturen deze afrekening jaarlijks op. U ontvangt hem uiterlijk op 1 juli van het volgende jaar. Het kan dus gebeuren dat u al verhuisd bent tegen de tijd dat de afrekening komt. Vergeet daarom niet uw nieuwe adres aan ons door te geven als u gaat verhuizen.

Kunnen jullie de servicekosten verhogen?

Algemeen

Ja, dat kan 1 keer per jaar als blijkt dat de kosten hoger zijn dan de inkomsten. De servicekosten kunnen ook verlaagd worden als blijkt dat de kosten lager zijn dan de inkomsten.

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, u betaalt slechts een deel in de totale kosten. Dit deel wordt berekend over de periode dat u de woning heeft gehuurd (deze periode kan dus anders zijn dan de periode dat u er heeft gewoond).

Let op: nadat u verhuisd bent kunt u dus nog een afrekening krijgen. U krijgt iets terug of u moet nog iets bijbetalen. Als wij iets aan u moeten terugbetalen, hebben we uw juiste bankrekeningnummer nodig. Het is daarom belangrijk om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens en uw juiste bankrekeningnummer aan Groninger Huis door te geven.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

De servicekosten zitten bij de huur in die u maandelijks aan ons betaalt. De huur die u aan ons betaalt (ook wel bruto huur genoemd) bestaat uit de netto huur plus de servicekosten.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

U mag een aantal servicekosten meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Dat zijn de subsidiale servicekosten. Welke dat zijn ziet u hieronder:

  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Huismeesterkosten;
  • Kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Per kostenpost mag niet meer opgegeven worden dan €12,-. U kunt dus maximaal €48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Algemeen

Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten tegelijk met al onze huurders. U betaalt namelijk een deel in de totale kosten. Deze kosten worden na afloop van de afrekenperiode bepaalt. Het is daarom belangrijk om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens en uw juiste bankrekeningnummer aan Groninger Huis door te geven.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten van leegstaande woningen betaalt Groninger Huis.

Waarom rekenen jullie de servicekosten 1 keer per jaar af?

Algemeen

Wij ontvangen van onze leveranciers 1 keer per jaar de afrekening. Die afrekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. We berekenen de nieuwe voorschotten op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Het terug te ontvangen bedrag wordt binnen 14 dagen na het versturen van de afrekening aan u overgemaakt. Heeft u een betalingsachterstand? Dan verrekenen we dit bedrag met de achterstand.

Kan ik gedwongen worden akkoord te gaan als het servicekostenpakket veranderd wordt?

Algemeen

Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van Groninger Huis tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd, dan bent u - ook al bent u niet akkoord gegaan met die wijziging - daaraan gebonden.

Ik heb een aantal maanden niet in mijn woning gewoond. Moet ik over deze periode wel servicekosten betalen?

Algemeen

Ja, u moet wel servicekosten betalen. U bent met Groninger Huis een huurcontract aangegaan waarin ook de servicekosten zijn vermeld. Deze servicekosten worden gemaakt door Groninger Huis. U bent dus verplicht uw deel van de totale servicekosten te betalen.

Ik heb een afrekening van mijn serivcekosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Wij maken in alle gevallen de uitbetaling over op het rekeningnummer waarvan de huur wordt betaald.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.