Kom thuis bij Groninger Huis

Meer informatie & inschrijven

De Woonkostenkrant 2018

09 november 2018

De nieuwe Woonkostenkrant 2018 is uit! In de krant leest u allerlei informatie die voor u als huurder zeer nuttig kunnen zijn. Via deze link kunt u de krant lezen.

Lees meer

Vacatures

19 oktober 2018

Groninger Huis is op zoek naar twee leden voor de Raad van Commissarissen, waarvan één vacature voor huurdercommissaris is.

Nadere informatie over deze vacatures leest u in onze advertentie. Commissarissen passen in het algemene functieprofiel van Groninger Huis. De omschrijving van de verschillende kennisgebieden van de commissarissen staat in het deskundigheidsprofiel.
Herkent u zich in dit profiel dan nodigen wij u van harte uit om te reageren en dat kan tot 2 november 2018.

.

 

Lees meer

Gemeente Midden-Groningen wil nieuwe MFA Meeden bouwen

18 oktober 2018

Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuw multifunctionele accommodatie (MFA) in Meeden te bouwen, waarin naast de nieuwe dorpsschool (CBS Sjaloomschool en OBS De Mieden) ook het dorpshuis en de gymzaal worden gehuisvest. Het voorstel is het resultaat van overleg tussen VCO Midden- en Oost- Groningen, Scholengroep OPRON, Stichting Dorpshuis Meeden, Dorpsraadcorporatie, Groninger Huis, BCN en de gemeente Midden-Groningen. Dit is op langere termijn voor zowel de gemeente als voor de deelnemers financieel het meest gunstig, meest duurzaam en ook kwalitatief het meest interessant.

Dit is de uitkomst van een onderzoek, dat op verzoek van de gemeente Midden-Groningen gezamenlijk is uitgevoerd met BCN. Eerder werd uitgegaan van een scenario waarbij de Sjaloomschool werd uitgebreid en gerenoveerd tot een integraal kindcentrum, het achterstallige onderhoud aan de gymzaal zou worden weggewerkt en het dorpshuis zou worden verkleind en gerenoveerd. Wethouder onderwijs, Erik Drenth: “Ook de kinderen in Meeden verdienen onderwijs in een duurzaam, moderne school net als de andere scholen in Midden-Groningen die onder het scholenprogramma vallen (aardbevings- en toekomstbestendige scholen)”. De oplevering van de MFA wordt in 2021 verwacht.

Om de voorzieningen in het dorp Meeden in stand te kunnen houden, zijn maatregelen nodig. Wethouder leefbaarheid, Anja Woortman: “ De MFA wordt een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp Meeden. Door voorzieningen te bundelen, te concentreren en aan te passen aan de gewijzigde bevolkingssamenstelling worden deze toekomstbestendiger en krimpbestendiger gemaakt.”

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel op 29 november 2018.

 

Lees meer

46 Huurders krijgen per 31 december 2018 Groninger Huis als verhuurder

09 oktober 2018

Hilde van Ree, directeur-bestuurder van Groninger Huis verwacht dat de 46 nieuwe huurders, die vanaf 31 december 2018 huurder zijn van Groninger Huis zich snel thuis zullen voelen. "Wij zijn zuinig op onze dorpen en huurders. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. Door deze uitbreiding van ons woningbezit in Midwolda, Nieuwolda en Oostwold biedt het ook nieuwe kansen voor woningzoekenden in deze regio."

De 46 woningen zijn overgenomen van woningcorporatie Mooiland. De overname is tot stand gekomen in samenwerking met Acantus die ook woningen van Mooiland heeft aangekocht.U kunt het volledige persbericht van Mooiland hier lezen.

 

 

 

 

Lees meer

Volg @Groningerhuis op Twitter

twitter.com/i/web/status/1? Vandaag zaten we samen met studenten van @Noorderpoort om tafel om onze wensen voor een sociale robot te bespreken.? Noorderpoort
Jammer dat Jeroen de Boer vertrekt! Hieruit blijkt weer de chaos rondom het aardbevingsdossier. Niemand weet wie he? twitter.com/i/web/status/1?
twitter.com/i/web/status/1? @rtvnoord Jammer dat Jeroen Bosch vertrekt! Hieruit blijkt weer de chaos rondom het aardbevingsdossier. Niemand wee? RTV Noord
Wordt u onze nieuwe #huurdercommissaris met een volkshuisvestelijk profiel of onze nieuwe #commissaris met een fina? twitter.com/i/web/status/1?
twitter.com/rtvnoord/statu? Mooi, de eerste stap is gezet en nu wachten op erkenning voor onze huurders @Groningerhuis Groninger Huis