Aanvullend bericht voor Vergoeding € 750,- voor huurders met een bewindvoerder en GKB

14 september 2021

U heeft van ons een brief ontvangen over de vergoeding van € 750,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ). In deze brief hebben wij aangegeven dat uw rekeningnummer niet bij ons bekend is. Wij hebben u verzocht het bankrekeningnummer door te geven, waarop de vergoeding gestort kan worden.

Als uw financiën door een bewindvoerder worden beheerd of door het GKB, dan moeten wij de vergoeding op uw beheerrekening van de bewindvoerder of GKB storten. De vergoeding wordt niet verrekend met uw openstaande schulden. U kunt contact opnemen met uw bewindvoerder om afspraken te maken over het opnemen van de vergoeding.

Lees meer

Eenmalige vergoeding van 750 euro voor huurders aardbevingsgebied

02 september 2021

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen per woonadres eenmalig een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Zij krijgen dit omdat zij door de onzekerheid over de gevolgen van de aardbevingen het onderhoud in de huurwoning mogelijk hebben uitgesteld.

Lees meer

Nieuwe Groninger Thuis valt op de mat

12 juli 2021

We werken hard aan een nieuwe en verbeterde Mijn Groninger Huis omgeving en daarom hebben we ook ons bewonersmagazine Groninger Thuis in een nieuw fris jasje gegoten.

Lees meer

Bewonersmarkt voor deelnemers WaterstofWijk Wagenborgen goed bezocht

01 juli 2021

De bewoners die meedoen aan WaterstofWijk Wagenborgen maakten vanavond kennis met waterstof en de deelnemende organisaties tijdens een bewonersmarkt. Vanwege corona vonden tot nu toe alle bewonerscontacten over het project digitaal of telefonisch plaats. Eindelijk konden de deelnemende organisaties de bewoners ontmoeten en met hen face-to-face in gesprek over het project. Meer dan de helft van de bewoners bezocht de markt.

Lees meer

Tiny Groninger Huis


 

Lees verder >

Volg @Groningerhuis op Twitter

Bart @Bart_joek @MinBZK Jazeker. Ministerie van BZK
Peter Ganzeveld @peterganzeveld @MinBZK Wel als je op 1 juli van dit jaar stond ingeschreven in een huurwoning (dus ook een flatapp? Ministerie van BZK
Fijn dat onze huurders in het aardbevingsgebied in september een eenmalige vergoeding krijgen van @MinBZK. Lees mee? Ministerie van BZK