Sloop en herhuisvesting

Hieronder staan de veelgestelde vragen over sloop en herhuisvesting. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Waarom slopen jullie bepaalde woningen?

Het slopen van bepaalde woninge kan verschillende redenen hebben:

  • de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd
  • de voorraad sociale huurwoningen in een bepaald gebied is te groot
  • aardbevingsschade

Als u wilt weten waarom een specifieke woning gesloopt wordt, kunt u dat vragen door contact op te nemen via 0598-451482, keuze 4. Een e-mail sturen naar info@groningerhuis.nl kan ook.

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een vergoeding?

Op het moment dat het sociaal statuut in werking treedt, gelden de afspraken die in het sociaal statuut zijn vastgelegd. U heeft vanaf dat moment recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de verhuizing en herinrichting. Deze vergoeding ontvangt u nadat u de huur van de woning waar u nu woont heeft opgezegd.

Huurders die hun woning definitief moeten verlaten vanwege sloop hebben vanaf de peildatum recht op de volgende vergoedingen:

  • Een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van € 6.253,- (prijspeil 01-03-2020) voor zelfstandige woonruimte;
  • Een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van € 625,- (10% van de vergoeding voor zelfstandige woonruimte) voor onzelfstandige woonruimte (woonruimte waarbij de toegang, de keuken en het toilet gedeeld worden met bewoners van andere kamers of woningen);
  • Een extra vergoeding van 10% van de wettelijke vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten wanneer de huurder verhuist van een woning met een gasaansluitng naar een gasloze woning. 

Mijn woning wordt gesloopt. Bij wie kan ik terecht met vragen hierover?

Onze klantadviseur gaat met alle bewoners in gesprek Hij/zij bespreekt dan met u wat de sloop voor u betekent en wat uw wensen voor de verhuizing zijn.

Mijn woning wordt gesloopt. Helpen jullie mij met het vinden van een nieuwe woning?

De klantadviseur is uw vaste aanspreekpunt voor vragen over het vinden van andere woonruimte. Maar u bepaalt zelf waar u naar toe verhuist. U moet zelf het aanbod vrijkomende woningen in de gaten houden op de website van Groninger Huis. En reageren als er een passend aanbod is. Lukt het ondanks uw inspanningen niet om andere woonruimte te vinden? Dan biedt Groninger Huis u minstens twee keer een woning aan.

Hoe ver van te voren ontvang ik bericht over het slopen van mijn woning?

Zodra Groninger Huis het besluit tot sloop heeft genomen, worden de huurders schriftelijk geïnformeerd over dit besluit. De periode tussen het sloopbesluit en de geplande sloopdatum is minimaal 12 maanden en maximaal 18 maanden.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik voorrang bij het vinden van een nieuwe woning?

Als u in een woning van Groninger Huis woont die gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen binnen het woningbestand van Groninger Huis. Als u in een sloopwoning van een andere verhuurder woont, krijgt u geen voorrang bij de toewijzing van woningen van Groninger Huis.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Nee, u ontvangt de wettelijke verhuiskostenvergoeding van ons. Met dat bedrag kunt u de verhuizing regelen en nieuwe spullen kopen. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. U kunt bij ons wel een boedelbak en verhuisdozen lenen. 

Wat is een Sociaal Plan?

Bij renovatie sloop maken we altijd in overleg met de betreffende huurders afspraken over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een Sociaal Plan.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning als wijkvernieuwingsurgente?

Wij schrijven u in als woningzoekende. U krijgt hierbij extra inschrijfduur. Hierna kunt u reageren op woningen waar u belangstelling voor heeft. De inschrijving is gratis en door de extra inschrijfduur hebt u sloop- en/of wijkvernieuwingsurgentie gekregen.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe lang kan ik hier nog blijven wonen?

U verhuist wanneer u dat wilt. In de brief “definitieve sloopaanzegging” die u minimaal 12 maanden van te voren van ons ontvangt staat de exacte datum vermeld waarop de woning leeg moeten zijn.