Aanpassingen WMO

Heeft u een beperking of gezondheidsproblemen? Maar wilt u wel graag in uw eigen woning blijven wonen? Misschien zijn er dan hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning nodig. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Wmo. Dit is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel van de Wmo is dat iedereen mee kan blijven doen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Hulpmiddelen nodig?
De Wmo is er voor mensen met een beperking en daarom speciale voorzieningen nodig hebben. Zij kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor ondersteuning. Dit kunnen hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel zijn. Maar het kan ook gaan om een woningaanpassing. Bijvoorbeeld een verhoogd toilet of een traplift. Ook als u moet verhuizen naar een aangepaste woning, kunt u voor hulp terecht bij de gemeente.

Eigen bijdrage
De Wmo kijkt wel eerst naar uw eigen (financiële) mogelijkheden. Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar uw inkomen en de hoogte van de investering.

Veel gevraagd over Aanpassingen WMO

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen voor een deel of helemaal. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket van uw gemeente geeft u hierover alle informatie.

Welke aanpassingen of hulpmiddelen vallen onder de Wmo?

Algemeen

Deze informatie kunt u opvragen bij uw gemeente.

Hoe kan ik een Wmo-aanpassing in mijn woning aanvragen?

Algemeen

Een Wmo-aanpassing vraagt u aan bij uw eigen gemeente

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Dat kunnen wij vanuit Groninger Huis doen of een aangewezen aannemer via de gemeente.

Wat houdt de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet, bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.