Woningcorporaties en huurdersorganisaties werken aan één woonruimteverdeelsysteem voor alle huurwoningen in de provincie Groningen

Het zoeken en vinden van een huurwoning in de provincie Groningen moet gemakkelijker, vinden de 12 Groningse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties*. Daarom moet er in 2024 één website staan waar je kunt reageren op alle beschikbare sociale huurwoningen. Vorige week ondertekenden deze corporaties en hun huurdersorganisaties een intentieovereenkomst om dit mogelijk te maken.

Eenvoudig voor woningzoekende

Op dit moment zijn er nog verschillende zoeksystemen in de provincie, Als je een woning zoekt in een groter gebied, moet je je op dit moment inschrijven bij meerdere woningcorporaties. ‘Dat moet anders’, zegt Elles Dost, bestuurder van Lefier namens de woningcorporaties. ‘We willen het eenvoudig en overzichtelijk maken voor iedereen die een sociale huurwoning zoekt. En daarom gaan we voor één systeem, één website, één inschrijving en dezelfde spelregels.’

Nieuw beleid nodig voor gelijke spelregels

Bijna elke woningcorporatie heeft nu nog eigen spelregels voor inschrijfgeld, urgentie en toewijzing. De spelregels moeten straks voor alle woningzoekenden hetzelfde zijn. Daarom gaan alle Groninger woningcorporaties aan de slag met het opstellen van nieuw, gezamenlijk beleid. Dat doen ze samen met de huurdersorganisaties. “Deze intentieovereenkomst is een mooie eerste mijlpaal. Als belangenbehartigers van huurders staan we ook voor de belangen van woningzoekenden. We willen hen nog beter bedienen en we werken daarom met alle huurdersorganisaties vanaf het begin mee aan het ontwikkelen van dit plan”, aldus de huurdersorganisaties.

Eén platform voor sociale huurwoningen

In de gemeente Groningen werken zes corporaties al samen bij de verhuur van woningen. Daarnaast is enkele jaren geleden gestart met de website www.groningenhuurt.nl. Hier kun je nu huurwoningen van zeven Groningse woningcorporaties zoeken en bekijken. Reageren en een woning toegewezen krijgen gaat via andere systemen. Deze intentieovereenkomst is de volgende stap: Eén platform voor de verdeling van alle sociale huurwoningen in de gehele provincie. De woningcorporaties en huurdersorganisaties verwachten 2 jaar nodig te hebben voor het uitwerken van de plannen en het realiseren van een werkend systeem en website voor inschrijving en toewijzing.  

* Acantus, De Delthe, Groninger Huis, De Huismeesters, Lefier, Nijestee, Patrimonium, SUW, Wierden en Borgen, Wold & Waard, Woonborg, Woongroep Marenland.