Huurders Advies Groep (HAG)

Huurders Advies Groep (HAG)

De Huurders Advies Groep Groninger Huis (HAG) is als huurdersorganisatie verbonden aan Woonstichting Groninger Huis. Zij vertegenwoordigt de belangen van de ongeveer 5.600 huurders van Groninger Huis. Zo zet de HAG zich in om, in wijken en complexen waar het prettig wonen is, voldoende beschikbare sociale huurwoningen van goede kwaliteit te behouden en nieuwbouw van sociale huurwoningen te bevorderen.

Er zijn volop ontwikkelingen in de huurmarkt. De betaalbaarheid van woningen is belangrijk. Hierbij spelen de huurprijs, energiekosten en zorgkosten een belangrijke rol. Het Nibud kan huurders inzicht geven wat een verantwoorde huur is bij de inkomsten en uitgaven van een huishouden. Verder kunt u op hun site over diverse andere onderwerpen informatie vinden.

De HAG is lid van de Woonbond. Deze landelijke organisatie heeft een groot netwerk en kan daardoor een krachtig huurdersgeluid laten horen op plekken waar dat hard nodig is zoals in de politiek en bij andere organisaties die invloed hebben op het landelijk woonbeleid.

Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG)

Een deel van de huurders van Groninger Huis heeft helaas ook te maken met aardbevingsschade. De stichting Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) is een samenwerkingsverband van acht Huurdersorganisaties. Het doel ervan is dat er voor alle huurders van de verschillende corporaties bij het versterken en verduurzamen van de woningen dezelfde voorwaarden gelden.

De schade aan de woningen kan tot gevolg hebben dat huurders ook psychische of immateriële schade oplopen zoals verminderde levensvreugde, angsten, gevoelens van onveiligheid en vestoord woongenot door de aardbevingen. De Woonbond en de huurdersorganisatie hebben daarom in 2018 de handen ineengeslagen en een claim ingediend bij de NAM. Ondertussen is de rechtszaak gewonnen maar de NAM is in hoger beroep gegaan en we wachten op de uitspraak.

Veel gevraagd over Huurdersadviesgroep

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersorganisatie terecht?

Algemeen

De Huurders Advies Groep (HAG) behandelt geen persoonlijke huurderszaken. De Huurders Advies Groep (HAG) praat, namens de huurders, met de verhuurder over allerlei beleidsmatige zaken van Groninger Huis.

Hoe kom ik in contact met de huurdersadviesgroep?

Algemeen

U kunt in contact komen met de huurdersadviesgroep (HAG) door hier te klikken en het formulier op de pagina in te vullen. 

Hoe vaak overlegt de huurdersorganisatie met Groninger Huis?

Algemeen

De Huurders Advies Groep (HAG) overlegt, volgens een vastgesteld jaarrooster, minimaal 4 keer per jaar met Groninger Huis. Daarnaast is het altijd mogelijk om extra overleg te plannen, als dat nodig is.