Natuur

Bij Groninger Huis gaan we verder dan het beperken van onze uitstoot en andere schade die we aan de natuur veroorzaken. We willen een herstellende bijdrage leveren aan de omgeving én het welzijn van mensen. In plaats van sloop, kiezen wij liever voor het verduurzamen van woningen. En als sloop onvermijdelijk is, zijn we bereid extra te investeren om dit zo milieuvriendelijk en circulair mogelijk te doen. 

Samenwerken staat bij ons centraal. We werken actief samen met huurdersorganisaties, gemeenten, collega-woningcorporaties, aannemers, provincies, waterschappen, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en bewoners zelf. Want een groenere wijk of buurt kunnen we simpelweg niet alleen realiseren.

Voor het thema natuur hanteren we de volgende uitgangspunten:

  1. Verduurzaming gaat voor sloop. Tenzij energetisch verduurzamen naar niveau van 'standaard van woningisolatie' niet toekomstbestendig is door technische of financiële haalbaarheid of risico’s op ongezond binnenklimaat. Als sloop dan toch nog noodzakelijk is, dan doen we dat zo circulair en milieuvriendelijk mogelijk. We zijn bereid hierbij extra te investeren.
  2. We kunnen het niet alleen. Het vergroenen en klimaatadaptief maken van onze buurten vereist ook hulp, samenwerking en bijdrage vanuit andere partijen. Zoals onze Huurders Advies Groep (HAG), gemeenten, collega-woningcorporaties, aannemers, provincies, waterschappen, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en bewoners zelf.
  3. Zekerheid over en betrokken zijn bij ontwikkeling van klimaatadaptatieplannen en circulair, natuurinclusief (ver)bouwen vanuit gemeenten en provincies is hierin belangrijk.

Onze doelen

In 2030

 • Vergroenen van woonbuurten is standaard bij al onze nieuwbouw, woningverduurzamingen en vanuit bewonersinitiatieven. Inspelend op meer biodiversiteit, voorkomen wateroverlast en verminderen van hittestress in/ bij woningen. Dit op basis van eigen helder, eenduidig groenbeleid, opgesteld en in samenwerking met de gemeenten en het waterschap.
 • Om kansen van deze manier van vergroening in de tussentijd niet te missen, gaan we vanaf 2023 bij afzonderlijke vergroeningsprojecten al meters maken en ervaringen opdoen.

In 2035

 • Zijn onze tuinen niet meer dan 50% versteend, in samenspraak met en keuzemogelijkheden voor onze huurders. Woningen met enkel een klein terras zijn hierop een uitzondering.

In 2050

 • Onze woningen staan in een omgeving die droogte, water, hitte en extreem weersbestendig is.
 • Hergebruik en berging van regenwater bij onze woningen en omgeving is de standaard geworden.
 • We (ver)bouwen 100% circulair, afvalvrij en natuurinclusief.
 • Onderweg naar 2050 streven wij naar een nog hogere ambitie: met al onze projecten en andere activiteiten leveren wij een herstellende bijdrage aan de omgeving en welzijn van mensen. Dat gaat dus verder dan uitstoot en andere schade beperken.

Ons actieprogramma

Acties tot 2025

2024

 • We verkennen mogelijkheden voor circulariteit en compacter bouwen om gebruik van materialen te minimaliseren.
 • We benaderen gemeenten en provincie pro-actief om mogelijkheden te verkennen wat betreft de lokale en regionale klimaatadaptatieplannen en circulair- en natuurinclusief bouwen.   
 • Ons groenbeleid voor tuinen en woonomgeving is herzien op gebied van projecten, beheer en handhaving. Ook ontwikkelen we ‘basistuinen’. Betaalbare, goed te onderhouden, groene tuinen voor onze huurders. Hierbij bepalen we ook concreet waar en op welke wijze we deze basistuinen aanbieden aan onze huurders. Met aansluitend een onderhoudsplan plus monitoring op tevredenheid bij huurders en effect op vergroening. We zoeken hierin de samenwerking met gemeenten, aangezien zij ook een opgave hebben in klimaatadaptieve maatregelen.
 • We doen twee experimenten voor het hergebruik van regenwater en vergroten van biodiversiteit bij sloop en nieuwbouw. Op basis hiervan ontwikkelen we beleid.
 • Stroken grond die in ons eigendom zijn, maar nog niet in gebruik zijn voor een woonbestemming, zetten we (tijdelijk) in als biodivers bloemen/kruidenveld, volkstuin, boomgaard of ander eetbaar groen voor huurders. Mits het onze kerntaak in het voorzien van voldoende betaalbare huurwoningen voor de sociale doelgroep niet vertraagd of belemmert. 

2025

 • We hebben een nulmeting van onze materialenstroom en mate van circulariteit bij onderhoud en ontwikkeling van ons vastgoed. Ook hebben we helder inzicht in mogelijkheden voor circulair en biobased (ver)bouwen.
 • We hebben minimaal 1 project in uitvoering gericht op circulaire (ver)bouw. Bij voorkeur in combinatie met kansen vanuit het versterkingsprogramma.

Acties 2025 tot 2030

2026

 • Op basis van de nulmeting in 2025 en ervaringen bij dit project, ontwikkelen we een plan om 100% circulair in 2050 te zijn.
 • We scherpen onze Programma van Eisen en basiskwaliteit aan op gebied van circulair- en biobased bouwen.